Kum ve Karbon Sistemleri

AKTİF KARBON SİSTEMLERİ

Suda bulunan bulanıklık, renk, koku, tat, klor ve klor bileşikleri, deterjan, petrol sanayi atıkları ve asbest gibi maddeler öncelikle insan sağlığına zararlı olup, suyu içilmez ve kullanılmaz hale getirir. Sudaki renk değişikliği ve kokulara neden olan bileşikler organik maddelerdir. Organik madde varlığında mikrop üreme olasılığının yüksek olması organik madde miktarını önemli kılmaktadır. Bu zararlı maddelerin sudan uzaklaştırılmasında aktif karbonun adsorbsiyon özelliğinden yararlanılır. Suyunuzda serbest halde bulunan ve istenmeyen kokulara neden olan klor, aktif karbon tabakasıyla alınır. Tam otomatik kontrol sistemleri ile donatılmış olan bu sistemler, başlangıçta verilecek programa bağlı kalarak belirli zamanlarda gerekli ters yıkama işlemini insan müdahalesi olmaksızın kendiliğinden yapar ve tekrar adsorbsiyon işlemine devam eder. Bu sayede daha temiz, berrak, kokusuz, klorsuz ve organik maddeden arındırılmış bir su elde ederiz.

KUM (MULTIMEDIA) SİSTEMLERİ

Sularda bulunan çözünmemiş askıda katı maddelerin (tortu, kum, çamur v.s.) oluşturduğu kirliliğe bulanıklık denir. Bu maddeler makine ve tesisatlarda tıkanmalara, enerji sarfiyatlarında artışlara yol açmaktadır. Askıda katı maddelerin oluşturduğu kirliliği giderme, filtrasyon işlemi ile yapılmaktadır. Partikülleri tutmak kendisinden sonra kullanılacak cihazları da koruyacaktır.

Tam otomatik kontrol sistemleri ile donatılmış olan bu sistem, başlangıçta verilecek programa bağlı kalarak belirli zamanlarda gerekli ters yıkama işlemini insan müdahalesi olmaksızın kendiliğinden yaparak yıkama zamanına kadar içerisinde tuttuğu pislikleri (tortu, kum, çamur, akm, v.s.) yıkama esnasında dışarı atar ve pislik tutuculuğunu artırır.